Schietvereniging Helmond

Welkom op de site van Schietvereniging Helmond


Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd vanaf 16 jaar. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen.

Schietvereniging Helmond is één van de verenigingen in Helmond waar de mogelijkheid wordt geboden deze sport te beoefenen. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Leden en aspirant-leden zijn automatisch lid van de KNSA.

Onze vereniging is KNSA gecertificeerd.

Over SV HelmondSV-Helmond informatie-aanvraag!Achternaam:
Voornaam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
Vraag:
 

Veel gestelde vragenOns clubgebouw is op woensdagavond en zaterdag-voormiddag tot 13 uur geopend

Aanmelding hiervoor kan met het contactformulier of een e-mail aan een van de bestuursleden.
Na ontvangst wordt u uitgenodigd.
Bij het eerste bezoek worden personen jonger dan 18 jaar alléén onder begeleiding van een ouder of verzorger toegelaten op de daarvoor aangegeven dag.

Alléén voor personen die de Nederlandse taal machtig zijn en een onbesproken verleden hebben is het zinvol om contact te zoeken met onze vereniging.
Omschrijving van de toelatingsprocedure om lid te worden van onze vereniging;

Persoonlijk aanmelden

(jeugd 16 en 17 onder begeleiding van een ouder of verzorger)

  1. Email sturen naar info@svhelmond.nl
  2. of  het contactformulier invullen op onze website

Intake gesprek

Het bestuur neemt dan contact met u op voor een ‘intake’ gesprek op . In dit gesprek vertellen wij u het een en ander over onze vereniging en laten u met onze accommodatie kennis maken. In het gesprek willen wij ook een eerste indruk van u krijgen. U wordt in de gelegenheid gesteld om, onder supervisie, een maximaal aantal van 4 schietbeurten te verrichten. De schietsport vereist veel discipline van de (aspirant)schutter. Uiteraard gaan wij er dan ook vanuit dat u beschikt over een onberispelijk gedrag en dat u geen strafblad heeft.

Inschrijvingsformulier

Indien u na deze eerste kennismaking aspirant lid wilt worden dient u het inschrijvingsformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuurslid die het intake gesprek met u heeft gevoerd. Het bestuur zal uw aanvraag vervolgens behandelen. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen over uw aanvraag, wordt u hierover geïnformeerd. Indien het bestuur uw verzoek tot aspirant lidmaatschap positief beoordeelt, wordt de aspirant-lidmaatschapsprocedure in gang gezet.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Daarvoor dient een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’, afgekort ‘VOG’, aangevraagd te worden via onze vereniging. De Verklaring ‘Omtrent het Gedrag’ wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie.  De kosten voor de aanvraag VOG bedragen ca. 35,- Euro. Indien de aanvraag door het Ministerie van Justitie wordt gehonoreerd, wordt de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ verstuurd naar het huisadres van de aanvrager. U dient de originele VOG in te leveren bij het betrokken bestuurslid van onze vereniging. Daarbij dient u de kosten voor het aspirant lidmaatschap te voldoen. Vanaf dat moment bent u aspirant lid van onze vereniging!  Na zes maanden bepaalt het bestuur of uw aspirant lidmaatschap kan worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Bij een positief besluit kan op uw verzoek het aspirant lidmaatschap worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Wij zullen u dan aanmelden bij de KNSA. U bent daarvoor kosten van lidmaatschap svHelmond en KNSA, en inschrijfkosten, verschuldigd. Zie daarvoor de informatie elders op deze site. Het bestuur behoud nadrukkelijk het recht om, zonder opgaaf van redenen, verzoeken tot (aspirant-)lidmaatschap te weigeren.

Nee, dit is niet noodzakelijk. De vereniging beschikt over alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de sport te beoefenen.

Contributie Sv Helmond

Contributie 2024
Contributie lid (incl KNSA) € 185,00
Contributie gezinslid (inwonend) € 165,00
Contributie lid 65+  € 138,00
Overige kosten
Munitie (50 stuks, vanaf) € 7,00
Gastschutter € 10,00
Inschrijfgeld € 25,00
Inschrijfgeld KNSA  € 42,50
Aanvraag VOG € 33,85
Aspirant lidmaatschap 1e half jaar
Inclusief inschrijfgelden
€ 160,00

 

 

Regelmatig worden wij benaderd door mensen en bedrijven die wat te vieren hebben en dat graag zouden doen in de vorm van een ‘schietfeestje’. Aangezien wij als vereniging geen commercieel oogmerk hebben, onze leden op een serieuze manier hun sport uitoefenen en de wet hiervoor geen ruimte laat, is er voor gekozen hier niet op in te gaan.