Schietvereniging Helmond

Welkom op de site van Schietvereniging Helmond


Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd vanaf 16 jaar. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen.

Schietvereniging Helmond is één van de verenigingen in Helmond waar de mogelijkheid wordt geboden deze sport te beoefenen. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Leden en aspirant-leden zijn automatisch lid van de KNSA.

Onze vereniging is KNSA gecertificeerd.

Over SV HelmondIn november 1921 werd door Aug. Van Lieshout, Willem Draaijer, Lau Hockers en Ad Labro de Schietvereniging Helmond opgericht. Deze oprichting vond plaats in De Zwarte Ruiter aan het Binderseind te Helmond. (Sint Antoniuspatronaat).

De Kern van de leden bestond uit schutters van de Helmondse burgerwacht, waarvan de heer Hockers commandant was. Er werd geschoten op de 100 meter schietbaan, welke was gelegen in de Bakelse bossen, achter de waterleiding. (Pompstation der gemeente).

Voordat de oprichting der schietvereniging plaatsvond, is er al een wedstijd gehouden in het buksschieten, welke gehouden werd op de kegelbaan van café Louis Melis aan de Markt te Helmond, (later de Gouden Kegel van Theo Adriaans).
Bij de herdenking van het vijfjarig bestaan der vereniging, werd in de schietzaal van het Sint Antoniuspatronaat aan het Binderseind een Grote Propaganda Schietwedstrijd gehouden op vijf banen van 12 meter. Er werd geschoten met het Kamer Schiet Oefening Geweer.
Dit in tegenstelling tot wanneer er werd geschoten op de 100 meter baan waar men schoot met het M-95 militaire geweer.

Spoedig daarna is de vereniging verhuisd naar zaal Francois aan de Markt te Helmond. (Sint Lambert).
Na enkele jaren werden de schietactiviteiten voortgezet in de bovenzaal van café Het Oud Kasteel aan de Noord-Koninginnewal. (van Piet van Stiphout).

Tenslotte werd in 1932 ons clubhuis en schietlokaal gevestigd bij café Jan van der Heijden aan de Molenstraat. (De Herbergh).
Hier hebben we gedurende 24 jaar iedere week onze oefeningen en onderlinge wedstrijden gehouden. Deze vonden plaats op twee 12 meter schietbanen. Er werd toen geschoten met klein kaliber geweren.
In deze periode werd veel aan provinciale en Nationale schietwedstrijden deelgenomen. Hoogtepunt was het behalen van het kampioenschap van Nederland op de 50 meter met de Petit-Carabine.
Deze nationale wedstrijd werd geschoten in 1954 te Amersfoort.

In 1956 konden we geen gebruik meer maken van ons schietlokaal, in verband met de vestiging van een dansschool en repetitielokaal voor de harmonie. Spoedig daarna betrokken wij in 1957 het schietlokaal bij café M.Roosendaal, later genoemd café Den Brabander, ook in de Molenstraat.
In het begin werd hier alleen geschoten met klein kaliber geweer, maar later werden er verschillende disciplines geschoten, o.a. klein kaliber geweer, groot kaliber geweer, luchtpistool, luchtgeweer, licht kaliber pistool, zwaar kaliberpistool, militair geweer, historische wapens en kleiduiven schieten.

In 2000 is op initiatief van één van onze leden door de toenmalige leden onze huidige accommodatie gebouwd in de Margrietlaan. Hier beschikken we over 7 10-12 meter banen met automatisch transport en een gezellige kantine. Hier wordt met klein kaliber pistool en klein kaliber geweer geschoten. Momenteel schieten we ook in Deurne op een 25 meter baan met zwaar kaliber pistool, en hebben onze leden ook de mogelijkheid om gebruik te maken van 50 en 100 meter schietbanen.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). De schietsport wordt zowel door mannen als vrouwen beoefend, in clubverband, regionaal, nationaal en internationaal. De KNSA telt momenteel zo’n 680 verenigingen met daarin circa 40.000 schutters.
Onze schietvereniging is één van de oudste verenigingen in het Zuiden des Lands, en mag zich gelukkig prijzen met een hechte band van onderlinge sportschutters.

SV-Helmond informatie-aanvraag!Achternaam:
Voornaam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
Vraag:
 

Veel gestelde vragenOns clubgebouw is op woensdagavond en zaterdag-voormiddag tot 13 uur geopend

Aanmelding hiervoor kan met het contactformulier of een e-mail aan een van de bestuursleden.
Na ontvangst wordt u uitgenodigd.
Bij het eerste bezoek worden personen jonger dan 18 jaar alléén onder begeleiding van een ouder of verzorger toegelaten op de daarvoor aangegeven dag.

Alléén voor personen die de Nederlandse taal machtig zijn en een onbesproken verleden hebben is het zinvol om contact te zoeken met onze vereniging.
Omschrijving van de toelatingsprocedure om lid te worden van onze vereniging;

Persoonlijk aanmelden

(jeugd 16 en 17 onder begeleiding van een ouder of verzorger)

  1. Email sturen naar info@svhelmond.nl
  2. of  het contactformulier invullen op onze website

Intake gesprek

Het bestuur neemt dan contact met u op voor een ‘intake’ gesprek op . In dit gesprek vertellen wij u het een en ander over onze vereniging en laten u met onze accommodatie kennis maken. In het gesprek willen wij ook een eerste indruk van u krijgen. U wordt in de gelegenheid gesteld om, onder supervisie, een maximaal aantal van 4 schietbeurten te verrichten. De schietsport vereist veel discipline van de (aspirant)schutter. Uiteraard gaan wij er dan ook vanuit dat u beschikt over een onberispelijk gedrag en dat u geen strafblad heeft.

Inschrijvingsformulier

Indien u na deze eerste kennismaking aspirant lid wilt worden dient u het inschrijvingsformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuurslid die het intake gesprek met u heeft gevoerd. Het bestuur zal uw aanvraag vervolgens behandelen. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen over uw aanvraag, wordt u hierover geïnformeerd. Indien het bestuur uw verzoek tot aspirant lidmaatschap positief beoordeelt, wordt de aspirant-lidmaatschapsprocedure in gang gezet.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Daarvoor dient een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’, afgekort ‘VOG’, aangevraagd te worden via onze vereniging. De Verklaring ‘Omtrent het Gedrag’ wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie.  De kosten voor de aanvraag VOG bedragen ca. 35,- Euro. Indien de aanvraag door het Ministerie van Justitie wordt gehonoreerd, wordt de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ verstuurd naar het huisadres van de aanvrager. U dient de originele VOG in te leveren bij het betrokken bestuurslid van onze vereniging. Daarbij dient u de kosten voor het aspirant lidmaatschap te voldoen. Vanaf dat moment bent u aspirant lid van onze vereniging!  Na zes maanden bepaalt het bestuur of uw aspirant lidmaatschap kan worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Bij een positief besluit kan op uw verzoek het aspirant lidmaatschap worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Wij zullen u dan aanmelden bij de KNSA. U bent daarvoor kosten van lidmaatschap svHelmond en KNSA, en inschrijfkosten, verschuldigd. Zie daarvoor de informatie elders op deze site. Het bestuur behoud nadrukkelijk het recht om, zonder opgaaf van redenen, verzoeken tot (aspirant-)lidmaatschap te weigeren.

Nee, dit is niet noodzakelijk. De vereniging beschikt over alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de sport te beoefenen.

Contributie Sv Helmond

Contributie 2024
Contributie lid (incl KNSA) € 185,00
Contributie gezinslid (inwonend) € 165,00
Contributie lid 65+  € 138,00
Overige kosten
Munitie (50 stuks, vanaf) € 7,00
Gastschutter € 10,00
Inschrijfgeld € 25,00
Inschrijfgeld KNSA  € 42,50
Aanvraag VOG € 33,85
Aspirant lidmaatschap 1e half jaar
Inclusief inschrijfgelden
€ 160,00

 

 

Regelmatig worden wij benaderd door mensen en bedrijven die wat te vieren hebben en dat graag zouden doen in de vorm van een ‘schietfeestje’. Aangezien wij als vereniging geen commercieel oogmerk hebben, onze leden op een serieuze manier hun sport uitoefenen en de wet hiervoor geen ruimte laat, is er voor gekozen hier niet op in te gaan.